AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 09.05.2019 u 14:09

Reagovanje na tekst pod naslovom: “VIK promijenio oglas za prijem “novinara saradnika”, MUP tvrdi nije dobio  prijavu”, koji je objavljen  na  portalu “Klix.ba” , dana 09.05.2019. godine

 

Portal “Klix.ba” je  opet objavio  netačne informacije  i to:

-  Izmjenama javnog oglasa VIK nije promijenio uslove  za poziciju “novinar saradnik” , nego se izmjene javnog glasa odnose na  dopunu  poglavlja “Potrebna dokumentacija “ , odnosno na obavezu kandidata da dostave dokaze o radnom iskustvu  za radna mjesta  za koja je Sistematizacijom radnih mjesta  već propisano radno iskustvo , a koje je  i navedeno  kod takvih radnih mjesta u javnom oglasu od 30.04.2019. godine.

-Netačno je da je VIK  izvršio izmjenu javnog oglasa nakon  što je  portal “Klix.ba“ zatražio od VIK-a  podatke o obaveznim uslovima  iz oglasa. Izmjene javnog oglasa su  juče, dana 08.05.2019. godine u 08,16 sati e-mailom dostavljene dnevnom listu “Oslobođenje”, a  naznačeno je da se objave  dana 09.05.2019. godine.

“Oslobođenje” je potvrdilo dan objave svojim e-mailom, u 08.23 sati, dana 08.05.2019. godine. Prilažemo e-mail upućen dnevnom listu “ Oslobođenje” i njihovu potvrdu ovog e-maila  sa datumom 08.05.2019. godine u 08.23 sata.

S obzirom da je Uredbom Kantona  Sarajevo  o obaveznom javnom oglašavanju svih radnih mjesta koja se popunjavaju , propisana  i obaveza da se isti dan kada se javni oglas objavi u dnevnim novinama, objavljuje i na   web stranici Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i  na web stranici preduzeća, to je razlog zbog čega je  ovaj oglas objavljen danas, dana 09.05.2019. godine i kao što se vidi , nema apsolutno nikakve veze sa pisanjem  Klixa.

Takođe , netačna je tvrdnja portala “ Klix “ da  MUP-u nije podnesena nikakva prijava.

Naime sinoć, 08.05.2019. godine smo odmah telefonski  kontaktirali Policijsku upravu Centar i prijavili  nevedeni slučaj, te zatražili da dežurna policijska ekipa  ode na lice mjesta u prostorije  Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo u ulici Đoke Mazalića , kako bi se  pokrenula procedura provjere svih navoda i utvrđivanja činjeničnog stanja. Razgovor smo obavili sa dežurnim u PU Centar gosp. Ahmetspahićem ,  a uz to ovakvi razgovori se snimaju , pa imate mogućnost provjere ovih navoda.

 Po njihovim uputama smo odmah  napisali prijave  Federalnoj upravi policije , koja raspolaže potrebnim stručnim resursima za ovakve uviđaje , a i PU Centar , kao mjesno nadležnoj  policijskoj upravi . Pisane prijave su odmah  jutros predate , te prilažemo i kopije podnesenih  prijava .

 

 

Sarajevo, 09.05.2019. godine                                                                                                                         KJKP ”Vodovod i kanlizacija” d.o.o. Sarajevo