AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 24.06.2022 u 15:58

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dane 25., 26. i 27. 06 .2022. godine

U subotu, 25. 06. 2022.g., u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama Vrbanjuša i Potur Šahidijina. U nedjelju, 26. 06. 2022.g. radovi na popravkama kvarova planirani su u ulicama Amira Krupalije, Safeta Isovića i Kasima Hadžića. U ponedjeljak, 27.06.2022. g. radovi na popravkama kvarova planirani su u slijedećim ulicama: Hasana Sušića, Budžak, Kartal gornji, Čekaluša, Trg djece Dobrinje, Safeta Hadžića, Muhameda Arapčića, Safeta Ahmetspahića, Sumbul česma, Mošćanica, Krivoglavci, Kromolj, Medrese, Alije Nametka, Numan paše Ćuprilića, Iza bašće, Cicin han, Goloderica, Avde Jabučice i Kobilja glava. Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.