AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 24.06.2022 u 15:41

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Odjeljenje za popravku i rekonstrukciju kanala, završilo je radove na izradi i montaži separatnog priključka u ulici Hamdije Kreševljakovića.

 

U ulici Stupska vrše se radovi na montaži separatnog priključka a tokom dana izvršena je izrada dva reviziona okna.

 

U ulici Francuske revolucije vršeni su radovi na crpanju vode iz šahtova a pripremni radovi za izradu separatnog priključka vršeni su u ulici Most spasa.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vrši radove na čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika, te crpanje septičkih jama na najavljenim lokalitetima. Jučer su vršili čišćenje i sapiranje dječijih igrališta u Vilsonovom šetalištu i ulici Aleja lipa.