AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 24.06.2022 u 15:11

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata vrši radove na vodovodnoj mreži na više lokacija.

U toku je popravka kvara u ulici Breka. Na lokalitetu Kromolj i u ulici Numan paše Ćuprilića u toku su radovi na polaganju cjevovoda a u ulici Krivoglavci u toku su radovi na prebacivanju priključaka.

 

U ulici Safeta Ahmetspahića vršili su se radovi na polaganju cjevovoda DN 100 mm i DN 200 mm, položeno je 24 metara cijevi DN 200 mm.

 

Radovi na popravkama kvarova na glavnim vodovodnim cijevima vršene su u ulicama: Samoborska, Sedrenik, Rafaela Gaona i Aleksandra Puškina.

Radovi na popravkama priključaka vrše se u ulicama: Branilaca donjeg Kotorca, Faletići i Reljevska a izrada novog priključka vršena je u ulici Avde Jabučice. Na više lokacija izvodi se sanacija iskopa.