AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 24.06.2022 u 07:48

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 24. 06. 2022. godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Brezanska čikma, Smaila Šikala, Avde Palića, Derviša Numića, Rogačići, Mula Mustafe Bašeskije, Avde Jabučice, Mehmed Šakira Kurtčehajića, Rafaela Gaona, Reljevska, Samoborska, Safeta Hadžića, Branilaca donjeg Kotorca, Krivoglavci, Kromolj, Numan paše Ćuprilića, Faletići, Sedrenik, Safeta Ahmetspahića, Mehmeda Arapčića i Malta. Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.