AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 23.06.2022 u 15:12

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 24.06.2022. godine

Sutra, 24.06.2022. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Brezanska čikma, Smaila Šikala, Avde Palića, Derviša Numića, Rogačići, Mula Mustafe Bašeskije, Avde Jabučice, Mehmed Šakira Kurtčehajića, Rafaela Gaona, Reljevska, Samoborska, Safeta Hadžića, Branilaca donjeg Kotorca, Krivoglavci, Kromolj, Numan-paše Ćuprilića, Faletići, Sedrenik, Safeta Ahmetspahića, Mehmeda Arapčića i Malta. Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.