AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 23.06.2022 u 15:05

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Odjeljenje za popravku i rekonstrukciju kanala nastavilo je radove na montaži separatnog priključka u ulici Hamdije Kreševljakovića. Tokom dana položeno je 16 metara cijevi DN 150 mm, urađena su dva reviziona okna a radovi se nastavljaju sutra.

 

Na lokalitetu Mahmutovac vrše se radovi na popravci uličnog kanala. Radovi se izvode ručno zbog mnoštva podzemnih instalacija.

U ulici Stupska vrše se radovi na montaži separatnog priključka a ugrađeno je 16 metara poliesterske cijevi DN 200 mm.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vrši radove na čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika, te sapiranje javnih površina na lokalitetu Stari Grad, kao i druge aktivnosti na najavljenim lokalitetima.