AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 23.06.2022 u 13:54

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata vrši radove na vodovodnoj mreži na više lokacija. U toku su popravke kvarova u ulicama: Mehmedagina, Džemala Bijedića, Sedrenik, Drage Filipovića, Orahov brijeg, Vrbanjuša.

Na lokalitetu Kromolj položeno je 40 metara cjevovoda i urađena su dva ogranka za priključke. U ulici Numan-paše Ćuprilića položeno je 24 metra cijevi DN 150 mm. U ulici Krivoglavci vrši se prebacivanje priključaka, izvršena je demontaža i montaža hidranta, ugrađen je zatvarač DN 100 mm i položeno 1,5 m cijevi. U ulici Safeta Ahmetspahića, gdje se izvodi polaganje cjevovoda DN 100 mm i DN 200 mm, položeno je 18 metara cijevi DN 200 mm.

U ulici Mala aleja izvršena je izmjena uličnog ventila. Blindovanje priključka urađeno je u ulici Vrbaska. Kvar na priključku popravljen je u ulici Gornjovakufska. Na više lokacija izvodi se sanacija iskopa.