AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 22.06.2022 u 14:33

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

U toku su radovi na popravkama kvarova na vodovodnoj mreži u ulicama: Streljačka, Doglodi, Zabosnica, Vitomira Lukića, Muje Šejte. Na lokalitetu Krivoglavci vrši se prebacivanje priključaka, na lokalitetu Kromolj polaganje cjevovoda a u ulici Vlakovo vezivanje cjevovoda.

Izrada novog priključka vršena je u ulici Ložionička. U ulici Numan-paše Ćuprilića položeno je 24 metra cjevovoda DN 100 mm a u ulici Safeta Ahmetspahića, u kojoj se također vrši polaganje cjevovoda, urađene su dvije veze DN 200/200 mm i DN 200/100 mm.

Kvar na glavnoj vodovodnoj cijevi popravljen je u ulicama: Bjelavice, Novi rezervoar, Alipašina, Emira Šabanije, Atife Karalić. Na više lokacija jedna ekipa izvodi radove na sanaciji iskopa.