AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 22.06.2022 u 14:30

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Odjeljenje za popravku i rekonstrukciju kanala, nastavilo je radove na rekonstrukciji dijela uličnog kanala, koji se vrše u ulici Francuske revolucije. U toku dana vršeni su radovi na obradi spojeva u tri reviziona okna, ugradnja  i betoniranje četiri poklopca, kao i zatrpavanje iskopa i čiščenje gradilišta.

 

Na lokalitetu Boguševac vrše se radovi na popravci uličnog kanala a u ulici Hamdije Kreševljakovića vrše se radovi na montaži separatnog priključka.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vrši radove na čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika, te sapiranje javnih površina na lokalitetu Stari Grad, kao i druge aktivnosti na najavljenim lokalitetima.