AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 21.06.2022 u 15:04

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Odjeljenje za popravku i rekonstrukciju kanala, danas je vršilo radove na izradi fekalnog priključka u ulici Tuneli bb. Ugrađeno je pet metara keramičke cijevi DN 150 mm i jedan keramički luk DN 150/45 mm. Radovi su završeni.

 

U ulici Splitska do br. 67 pronađena su dva reviziona okna , te izvršeno nivelisanje dva poklopca.

 

Na lokalitetu Boguševac vrše se radovi na popravci uličnog kanala a u ulici Hamdije Kreševljakovića vrše se radovi na montaži separatnog priključka.