AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 24.05.2022 u 08:52

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 24. 05. 2022.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Kasindolska, Branislava Nušića, Asima Behmena, Bolnička i Podgaj a u trećoj smjeni, ovi radovi će se vršiti u ulicama Obala Kulina bana, Brodac i Kračule. Ispitivanje kanala planirano je da se vrši u ulici Kenana Demirovića. Mašinsko čišćenje slivnika vršit će se u ulicama Soukbunar, Safeta Hadžića, Feriza Merzuka, Vogošćanskog odreda i Spasoja Blagovčanina a ručno čišćenje slivnika u ulici Boraca Zlatišta. Crpanje šahta vršit će se u ulici Skenderija a sapiranje prokopa u ulici Branislava Nušića.