AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 24.05.2022 u 07:52

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 24. 05. 2022. godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Avde Palića, Jošanica donja, Ablagin sokak, Begovac, Skendera Kulenovića, Blagovac, Barice, Krivoglavci, Nusreta Prohića, Dobrinjska, Kobilja glava, Brdo sokak, Brdo džamija, Derebent, Abdurahmana Muharemije, Braće Begić, Borak, Senada Poturka Senčija, Posavska i Vrbovska. Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.