AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 23.05.2022 u 15:34

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 24. 05. 2022. godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, za sutra su planirani radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Avde Palića, Jošanica donja, Ablagin sokak, Begovac, Brdo sokak, Brdo džamija, Derebent, Abdurahmana Muharemije, Braće Begić, Skendera Kulenovića, Blagovac, Barice, Krivoglavci, Nusreta Prohića, Dobrinjska, Senada Poturka Senčija, Posavska i Vrbovska. Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.