AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 23.05.2022 u 15:00

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

U toku su radovi na popravkama kvarova na vodovodnoj mreži u ulicama Rogatička i Vlakovo.

Radovi na popravci priključka vršeni su u ulici Republike Bugarske a popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima vršene su u ulicama Vidovci, Branislava Nušića, Toka i Timurhanova. Popravka uličnog ventila vrši se u ulici Čebedžije a popravka zapora u ulici Derviš paše Bajezidagića.

 

U ulici Borak izvršena je ugradnja hidranta i sanacija iskopa a na lokalitetu Krivoglavci položeno je 18 metara cjevovoda DN 100 mm. Radovi na prebacivanju priključaka vrše se u ulici Senada Poturka Senčija. Tokom dana prebačeno je devet priključaka. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa.