AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 23.05.2022 u 11:09

OBILAZAK REZERVOARA MOJMILO

Dežurni mašinista sa Rezervoara “Mojmilo”, Muradif Čizmić, bio je prijatno iznenađen u subotu poslijepodne, kada mu je u posjetu, na radno mjesto, došao direktor preduzeća KJKP”ViK” Rusmir Salić i šef Odjela za kontrolu vodovodne i kanalizacione mreže Nermin Kapidžija. “Ovom prilikom smo se upoznali sa vodnim objektom Mojmilo, njegovim karakteristikama, potrebama koje planiramo realizovati u narednom periodu. Hvala nasem kolegi na toplom dočeku i prijemu.”- rekao je direktor Salić.

Rezervoar sa najvećom pojedinačnom zapreminom u našem sistemu je Rezervoar „Mojmilo“, koji ima 20.000 m3 rezervoarskog prostora a nalazi se na loakciji brdo Mojmilo, na koti 574,9 mnv.

 

Sa Rezervoara „Mojmilo“ snabdijeva se i veći dio grada pitkom vodom. Radi se o zonama Mojmilo-Hrasno i Mojmilo- Dobrinja koje obuhvataju naselja: Dobrinja, Saraj polje, Olimpijsko selo, Mojmilo brdo, Alipašino polje, Turkušići, Otoka, Čengić Vila, Aneks, Švrakino, staro Hrasno, dio naselja Nedžarići, Bačići, Halilovići, Rajlovac, Zabrđe, Buća potok, Pofalići, sve do Grbavice i Marijin dvora.

Osim za snabdijevanje, preko R. “Mojmilo” se distribuira voda za PS Hrasno, hidrofleks Turkušići, PS ALipašin Most…