AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 23.05.2022 u 08:35

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 23. 05. 2022.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Kasindolska, Branislava Nušića, Asima Behmena, Franca Lehara, Očaktanum a u trećoj smjeni, ovi radovi će se vršiti u ulicama Telali, Brodac i Kračule. Mašinsko čišćenje slivnika vršit će se u ulici Soukbunar, Braće Begić i Braće Kršo. Crpanje šahta vršit će se u ulici Skenderija, čišćenje bazena u ulici Mjedenica a sapiranje prokopa u ulici Tome Međe.