AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 13.05.2022 u 15:29

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

U toku su radovi na popravkama kvarova na vodovodnoj mreži u ulicama Humska, na dva mjesta, Svrake i Mehmed agina.

 

Radovi na na popravkama priključaka vršeni su u ulicama Potoklinica, Nova i Borak a u ulici Čadordžina vrše se radovi na izradi priključka.

 

Popravka kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi DN 125 mm vrši se u ulici Ruđera Boškovića a izmjena reducil ventila vršena je u ulici Hošin brijeg.

 

Na lokalitetu Krivoglavci nastavljeni su radovi na rekonstrukciji cjevovoda DN 100 mm a tokom dana položeno je 12 metara cjevovoda. U ulici Borak položeno je šest metara cjevovoda DN 100 i prebačen priključak. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa na više lokacija.