AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 13.05.2022 u 08:50

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 13. 05. 2022.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na crpanju i pročepljenju kanala u ulicama Branislava Nušića, Safvet bega Bašagića, Branilaca Šipa, pročepljenje kanala vršit će se u ulicama Braće Kršo i Igmanska a čišćenje kanala u ulici Kasindolska. U ulici Alibega Firdusa vršit će se ispitivanje kanala. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Šemsudina Sarajlića, Ibrahima Ljubovića i Mustafe Pintola a u trećoj smjeni, u ulicama Radićeva, Mis Irbina i La benevolencija. Crpanje septičke jame vršit će se u ulici Gornja Slatina, crpanje šahta u ulici Skenderija a sapiranje prokopa u ulici Džidžikovac.