AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 12.05.2022 u 15:21

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

U ulici Borak, nastavljeni su radovi na izradi separatnog kanala. Tokom dana položeno je šest metara cijevi DN 500 mm i šest metara DN 300 mm a urađena su dva fekalna priključka. Radovi se nastavljaju.

 

U ulici Orahovačka br. 83 završeni su radovi na popravci priključnog kanala. Izvršena je zamjena dva metra cijevi DN 125 mm.

 

Nastavljeni su radovi na izradi separatnog priključka u ulici Adema Buće. Ugrađeno  je 15 metara poliesterske cijevi DN 300 mm.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vrši radove na čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika, crpanje šahta i septičkih jama na najavljenim lokalitetima.