AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 12.05.2022 u 14:56

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

U toku su radovi na popravkama kvarova na vodovodnoj mreži u ulicama Potoklinica, Sarajevskih gazija, Borak i Reisa Fehima Spahe.

 

Radovi na na popravkama priključaka vršeni su u ulicama Krivoglavci i Humska, na dva mjesta.

Popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima vršene su u ulicama Baruthana, Šehitluci i Armaganuša.

 

Na lokalitetu Krivoglavci nastavljeni su radovi na rekonstrukciji cjevovoda DN 100 mm a tokom dana položeno je 34 metra cjevovoda. U ulici Borak izvode se radovi na prebacivanju priključaka.

Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa na više lokacija.