AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 12.05.2022 u 08:34

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 12. 05. 2022.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju kanala u ulicama Safeta Zajke i Braće Kršo a čišćenje kanala vršit će se u ulicama Igmanskog bataljona, Bosanskih gazija i Porodice Ribar. U ulicama Kenana Demirovića i Put Mladih Muslimana vršit će se ispitivanje kanala. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Krste Hegedušića, Blažujski drum i Šemsudina Sarajlića a u trećoj smjeni, u ulicama Đoke Mazalića, Safvet bega Bašagića, Vrazova i Radićeva. Crpanje septičke jame vršit će se u ulici Safeta Zajke, crpanje šahta u ulici Skenderija a sapiranje prokopa u ulici Rajlovačka cesta.