AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 19.04.2019 u 15:59

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dane 20.,21., i 22.04.2019. godine

Poštovani potrošači, U subotu, 20.04.2019. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama: Idriza Ahmetovića, Grdonj, Patriotske Lige i Ciglanska. U nedjelju, 21.04.2019. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama: Gajev trg, Hadži-Jamakova i Kamenica. U ponedjeljak, 22.04.2019. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama: Alipašina, Dragana Kulidžana, Bosanskih kraljeva, Mali Kačanik, Olovska, Vrbovska, Sprečanska, Vlakovo, Halilovići, Nadlipe čikma, Kakrinjski put, Džemala Bijedića, Esada Midžića, Zmaja od Bosne, Šibenska, Bačići, Višnjik, Nahorevska i Bjelave. Također, 22.04.2019. godine od 09:00h u sklopu NRW projekta, planirani su radovi i ugradnja mjerača protoka na glavnoj odlaznoj vodovodnoj cijevi sa Rezervoara „Skenderija“ za Hambinu Carinu i Hambina Carina za Rezervoar „Pogledine“. U sklopu navedenih radova doći će do prekida u vodosnabdijevanju u slijedećim ulicama: Komatin, Lipe, Nadlipe, Boguševac, Bostarići, Mjedenica, Toka, Džeka, Kurtin sokak, Paje, Mahmutovac, Kamenica, Močila, Trčivode, Hošin Brijeg, Nalina, Iza Hrida, područje Bistrika, Hrvatin, Bakarevića, Franjevačka, Avdage Šahinagića, Dugi sokak, Isevića sokak, Alifakovac, Maguda, Čeljigovići i Garaplina. Okončanje radova očekuje se u poslijepodnevnim satima.