AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 19.04.2019 u 14:29

Pogon“Kanalizacija“: OPRAVKA ULIČNOG KANALA

Danas 19.04.2019. godine, su radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata vršili reDovne aktivnosti na kanalizacionoj mreži. Između ostalog, izvršena je opravka uličnog kanala u ulici Paje 28. 

Prilikom ovih radova, radnici su u vrlo kratkom vremenu izvršili zamjenu kanalizacionih cijevi dužine 3 metra. Cijev je profila 200 mm.

Također, radnici Odjeljenja za održavanje kanalske mreže i hitnih intervencija, vršili su radove na pročepljenju uličnih kanala u ulicama: Jukićeva, Čurčiluk mali, Džemala Bijedića i Kemala Kapetanovića i Močila.