AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 13.01.2022 u 09:18

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 13. 01. 2022.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, zbog izuzetno niske temperature koja otežava rad mehanizacije, ovih dana ima smanjen obim posla a rade se samo hitne intervencije. Danas su planirani radovi na pročepljenju i čišćenju uličnog kanala na Butilama i u ulici Krka. Ispitivanje priključnog kanala vršit će se u ulici Zmaja od Bosne. Crpanje bazena vršit će se na Butilama.