AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 12.01.2022 u 14:28

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Radovi na popravci kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi vršeni su u ulicama: Oslobodilaca Sarajeva, Skendera Kulenovića, Dolina mira. Na uglu ulica Bulevar branilaca Dobrinje i Emila Zole popravljen je kvar na glavnoj cijevi DN 400 mm.

Kvar na priključku popravljen je u ulicama: Olovska, Vrbovska, Izeta Delića, Branilaca Donjeg Kotorca, Bistrički put a u ulici Nusreta Aganovića pored popravke kvara na priključku izvršeno je i dolociranje još jednog kvara.

Popravka zatvarača DN 150 mm izvršena je na uglu ulica Vrbanja i Mustajbega Fadilpašića. Sanacija iskopa vršena je u ulicama Vrbovska i Vrbanjuša.