AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 12.01.2022 u 09:40

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 12. 01. 2022.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Ive Andrića, Trg solidarnosti i Mala aleja a ispitivanje priključnog kanala vršit će se u ulici Zmaja od Bosne. Pročepljenje slivnika vršit će se u ulici Despićeva, crpanje septičke jame vršit će se u ulici Safeta Zajke i na lokalitetu Bačići a crpanje separatora u ulici Džemala Bijedića.