AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 14.04.2019 u 20:28

Potpuna stabilizacija vodosnabdijevanja nakon radova na Izvorištu "Bačevo"

 

 

Danas, 14.04.2019.godine na Izvorištu "Bačevo" pristupilo se radovima na ispitivanju i čišćenju srednjenaponskih postrojenja i trafostanica TS Bačevo i Konaci. Također, pored ovih radova  izvodili su se radovi na ugradnji mjerača protoka DN 500 mm za pravac pumpanja Rezervoara "Igman", izvršena je i popravka kvara na potisnom cjevovodu profila DN 800 mm za pravac pumpanja Rezervoara "Mojmilo". 

Na lokalitetu konačkih bunareva, izvodili su se radovi na uvezivanju potisnog cjevovoda DN 700 mm sa novopoloženim potisnim cjevovodom profila DN 500 mm.

 

 

Cijeli tok izvođenja radova pratila je direktorica preduzeća KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o Sarajevo Azra Muzur, i v.d. direktor Pogona "Vodovod" Salhudin Bakal sa rukovodiocima Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata, Službe za mašinsko održavanje, Službe za elektro održavanje i sa uposlenicima i stručnim licima Službe za proizvodnju i distribuciju vode i Službe za sanitarni nadzor i kontrolu vode.

 

Stručnost i operativnost radnika preduzeća KJKP "ViK"-a su i ovaj put bili jedan od razloga da su se u vrlo kratkom vremenu uspješno obavili izuzetno složeni poslovi na postizanju bolje pogonske spremnosti sistema vodosnabdijevanja u Kantonu Sarajevo. 

 

Današnjim radovima asistirali su i kolege Pogona "Kanalizacija", koji su sa tri specijalna vozila- Woma, obezbijedili bržu evakuaciju vode sa lokaliteta radova te su na taj način obezbijedili lakše uslove rada kolegama iz Pogona "Vodovod".

Ovim putem želimo naglasiti da su radovi uspješno završeni te da su svi bunari i pumpne stanice puštene u rad.