AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 26.11.2021 u 14:38

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Po današnjem planu radnih aktivnosti, zaposlenici Odjeljenja za popravke i rekonstrukciju kanalizacione mreže,  u ulici Midhata Hujdura Hujke bb vrše radove na montaži separatnog priključka. Radovi su u toku.

 

U ulici Vlakovo br.15, tokom dana urađen je fekalni priključak a ugrađena su četiri metra keramičkih cijevi DN 150 mm.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vrši radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika, crpanje septičke jame, te sapiranje i crpanje objekata na najavljenim lokalitetima.