AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 26.11.2021 u 14:31

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Ekipe Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata danas vrše popravke kvarova na više lokacija. Kvar na glavnoj cijevi popravljen je u ulici Smaila Šikala, kvar na priključku u ulicama Dolačka, Muhidina Čomage a u ulici Škaljin sokak izvedena je popravka kvara na glavnoj cijevi i na zatvaraču DN 100 mm. U ulici Dajanli Ibrahim-bega kvar je popravljen na priključku, te iznađen i osposobljen ulični ventil a u ulici Muhameda ef. Pandže osposobljen je ulični ventil i vršena sanacija iskopa.

U ulici Lasičke megare radovi su vršeni na dvije lokacije. Urađena je izmjena pasa DN 100 mm i postavljena ugradbena garnitura DN 80 mm.

U ulici Midhata Hujdura Hujke izvode se radovi na prebacivanju priključaka a priključak je prebačen i u ulici Hiseta.

Izmjena pasa DN 100 mm izvršena je u ulici Isaka Samokovlije a u toku su radovi na popravci kvara na priključku.