AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 26.11.2021 u 08:59

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 26. 11. 2021.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Ložionička, Odobašina, Muvekita a ispitivanje kanala u ulici Kranjčevićeva. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Nerkeza Smailagića, Igmanska cesta i Mejlina. Crpanje septičke jame vršit će se u ulici Braće Baljić.