AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 24.11.2021 u 15:09

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima vršene su na nekoliko lokaliteta. U naselju Bušće na lokalitetu Kobilja glava, izvršena je popravka dva kvara, na glavnom potisnom cjevovodu DN 700 mm i na cijevi profila 80 mm.

Također, u ulici Rafaela Gaona popravljena su dva kvara na glavnoj cijevi DN 400 mm, a popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima vršene su i u ulicama: Tešanjska, Osik, Pavla Lukača na dva mjesta, Vrbovska čikma, Reisa efendije Spahe i Sastavci, gdje je izvršena popravka kvara na glavnoj i priključnoj cijevi.

 

U ulici Sepetarevac izvršena je popravka kvara na priključku, popravka zapora u ulici Mehmed Šakira Kurtčehajića a radovi na ugradnji vodomjera vršeni su u ulici Izeta Delića.

U toku su radovi na popravkama kvarova u ulicama Nerkesijina, Gornji Hotonj i Igmanska.

 

U ulici Midhata Hujdura Hujke vršeni su radovi na prebacivanju priključaka, a tokom dana prebačena su tri priključka. Pored navedenih aktivnosti, vršena je sanacija iskopa na više lokacija.