AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 24.11.2021 u 12:56

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Zaposlenici Odjeljenja za popravke i rekonstrukciju kanalizacione mreže danas su, u ulici Bregovi br.4 vršili radove na izradi fekalnog priključka. Položena su tri metra keramičkih cijevi profila 150 mm.

 

Radovi na nivelisanju poklopca na šahtu vršeni su u ulici Sulejmana Zolja br.80. U ulici Vlakovo br.7, tokom dana urađen je fekalni priključak a ugrađeno je 11 metara keramičkih cijevi DN 150 mm.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vrši radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika, crpanje septičke jame, te sapiranje i crpanje objekata na najavljenim lokalitetima.