AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 12.04.2019 u 17:50

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Danas, 12.04.2019. godine Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata vršila je popravke kvarova na više lokacija. 

Na lokacijama  Enesa Herića i Braće Begić vršena je popravka kvarova na cijevima DN 80 mm i DN 100 mm,  kvarovi  su sanirani izmjenom oštećenih dijelova cjevovoda i ugradnjom spojnica.

Kvarovi u ulicama Berkuša mala i Megara su opravljeni izmjenom zatvarača profila DN 80 mm i DN 200 mm. 

U ulici Kalesijska, kvar je saniran obradom spoja.

Pored radova na otklanjanju kvarova ekipe su vršile prebacivanje priključaka i ispiranje novopoloženog cjevovoda na lokaciji Donji Hotonj i radove na ugradnji mjerača protoka DN 300 na lokaciji Vrelo Mošćanica.

Trenutno ekipe izvode radove u ulicama Sepetarevac i Kolodvorska.