AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 15.10.2021 u 15:38

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dane 16., 17. i 18. oktobar 2021. godine

U subotu, 16.10.2021. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama: Skladi, Vrelo Bosne, Blažuj i Hendekuša a u nedjelju, 17.10.2021. godine, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulici Vratnik Mejdan. U ponedjeljak, 18.10.2021. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama: Bolnička, Kundurdžiluk, Pavla Lukača, Splitska, Brezanska, Plantaže, Džemala Bijedića, Čekaluša čikma, Sumbul Avde, Hadži-Sulejmanova, Sarač Ismailova, 21. marta, Aleksandra Puškina, Stara cesta, Orahov brijeg i Mitra Šućura. Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.