AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 15.10.2021 u 15:35

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Zaposlenici Odjeljenja za popravke i rekonstrukciju kanalizacione mreže danas, u Jukićevoj ulici, planiraju položiti 15 metara fekalnog kanala i 15 metara kišnog kanala DN 300 mm i izvršiti izradu jednog fekalnog priključka. Radovi su u toku.

 

Tokom ove sedmice, od ponedjeljka 11.10. do petka 15.10.2021. godine, u ulici Jukićeva položeno je 72 metara fekalnog kanala i 72 metara kišnog kanala DN 300 mm, izvršena izrada četiri fekalna  priključka, jedno fekalno i jedno kišno reviziono okno, te ugradnja dva poklopca.

 

U ulici Jukićeva, od planiranih 550 metara separatnog kanala DN 300 mm, od 01. septembra 2021. godine do 15. oktobra 2021. godine, ukupno je položeno 444 metra separatnog kanala. Do završetka radova na ovoj dionici, ostalo je da se položi još oko 100 metara separatnog kanala.

 

U ulici Karla Mijića bb vršeni su radovi na izradi fekalnog priključka profila 300 mm. Položena su četiri metra, kao i montaža revizionog okna sa obradom kinete i nivelisanjem poklopca.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vrši radove na pročepljenju i čišćenju kanala, slivnika, septičkih jama i drugih pratećih objekata na najavljenim lokalitetima.