AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 15.10.2021 u 15:13

Lista uspješnih kandidata -Blagajnik

Lista uspješnih kandidata sa bodovima

Za radno mjesto: „Blagajnik“-3  izvršioca

Konačni poredak

 

„Blagajnik“

-KONAČNI POREDAK -

R.br.

 

Ime i Prezime

Pismeni

 

Usmeni

 

Pismeni+Usmeni

 

Uredba

Ukupno bodova

1.

Omanović Elmir

60

22

82

16,40

98,40

2.

Žigo Aida

60

22

82

16,07

98,07

3.

Repuh Meliha

55

39,66

94,66

-

94,66

4.

Ćurevac Medina

60

32

92

-

92

5.

Kaljanac Azra

60

31,33

91,33

-

91,33

6.

Zahirović Melisa

55

20,33

75,33

15,06

90,39

7.

Zlatarac Adna

60

27,66

87,66

-

87,66

8.

Dautbašić Nurija

55

32

87

-

87

9.

Habibović Amel

60

25

85

-

85

10.

Veljan Nermina

60

24,33

84,33

-

84,33

11.

Salihić Edin

60

23,66

83,66

-

83,66

12.

Lokvančić Mirela

55

28,33

83,33

-

83,33

13.

Hasić Dalila

55

28,33

83,33

-

83,33

14.

Turković Ismail

55

28

83

-

83

15.

Kadrić Nermina

60

21

81

-

81

16.

Muhić Admir

55

22,66

77,66

-

77,66

17.

Halilović Sabaheta

50

27,33

77,33

-

77,33

18.

Avdić Velida

50

25

75

-

75

19.

Malanović Amra

50

23,66

73,66

-

73,66

20.

Fejzić Ajla

45

28,33

73,33

-

73,33

21.

Sinanović Ramjana

45

28

73

-

73

22.

Dedajić Sulejman

45

19

64

-

64