AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 15.10.2021 u 15:12

Lista uspješnih kandidata -Administrativni radnik u Centru za potrošače

Lista uspješnih kandidata sa bodovima
Za radno mjesto: „Administrativni radnik u Centru za potrišače“-1 izvršioc
Konačni poredak

„Administrativni radnik u Centru za potrošače“
-KONAČNI POREDAK -
R.br.    

        Ime i Prezime          Pismeni     Usmeni    Pismeni+Usmeni        Uredba        Ukupno bodova
1.    Aldin Delalić                  60           28,33           88,33                    35,33               123,66
2.    Šabanović Melisa           60           32,66           92,66                    18,53               111,19
3.    Zahirović Melisa             55           34,66           89,66                    17,93               107,59
4.    Pobrić Aida                   60           27,66           87,66                    17,53               105,19
5.    Hajrić Emir                    60           26               86                         17,20               103,20
6.    Bezdrob Nermina           60           25               85                         17                   102
7.    Imamović Mesalina         60           24,33           84,33                    15,17              99,50
8.    Čolić Arma                    55           23,33           78,33                    15,66              93,99
9.    Lavić Elvira                    50           28,33           78,33                    15,66              93,99
10.    Delihasanović Selma    60           30,66            90,66                       -                  90,66
11.    Kaljanac Azra              55           35,66            90,66                       -                  90,66
12.    Aganović Belmina        60           30,33            90,33                       -                  90,33
13.    Ćurevac Medina          60            29,33            89,33                       -                  89,33
14.    Kopić Merima             60            26,66            86,66                       -                  86,66
15.    Ovčina Dženita           55            31,66            86,66                       -                  86,66
16.    Omerović Hedija         60            26,33            86,33                       -                  86,33
17.    Kršo Amra                 60            26,33            86,33                       -                  86,33
18.    Mujić Selma              60            26,33            86,33                        -                  86,33
19.    Džeko Adnan             55           30,66            85,66                        -                  85,66
20.    Džananović Amra       45            25,66           70,66                     14,13              84,79
21.    Lokvančić Mirela        55            29,66           84,66                         -                  84,66
22.    Salihić Edin               55            28,66           83,66                         -                 83,66
23.    Zlatarac Adna            60            23                83                             -                 83
24.    Lukođa Ermin            60            22,66            82,66                        -                 82,66
25.    Veljan Nermina          55            27,66            82,66                        -                 82,66
26.    Dučić Alvedin            55            24,66            79,66                        -                 79,66
27.    Džano Ajla                50            29                79                             -                 79
28.    Smailbegović Kerim   55            23,33            78,33                        -                  78,33
29.    Dedajić Sulejman      60            17,66            77,66                        -                  77,66
30.    Grcić Munira             55            22,33            77,33                        -                  77,33
31.    Grabovica Amela       55            21                 76                            -                  76
32.    Gagula Nermina        55            20,33            75,33                        -                  75,33
33.    Halilović Sabaheta     50             25                 75                           -                  75
34.    Rustenpašić Namik   55            19,66             74,66                       -                   74,66
35.    Branković Džana       55            8,33               63,33                       -                   63,33
36.    Mizdrak Merzija        45            16,33             61,33                        -                   61,33
37.    Žigo Emina               40            11,66             51,66                        -                   51,66
38.    Isić Zijada                25             21,66            46,66                         -                  46,66