AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 15.10.2021 u 08:44

Radovi na kanalizacionoj mreži za 15. 10. 2021.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Tome Mendeša, Skendera Kulenovića, Krste Hegedušića, Omera Stupca i Josipa Štadlera. Mašinsko čišćenje slivnika vršit će se u ulici Zmaja od Bosne. Crpanje septičke jame vršit će se u ulici Rakovička cesta i Stari drum a crpanje šahta u ulici Džemala Bijedića.