AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 14.10.2021 u 15:42

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 15.10.2021. godine

Sutra, 15.10.2021. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Bardakčije, Stari drum, Tahmiščina, Provare, Nusreta Šišića Dede, Ibre Ćeske, Avde Palića, Bosanskih gazija, Vrelo Bosne, Hendekuša, Ramiza Alića, Kobilja glava, Blažuj, Partizanskog odreda Zvijezda, Muhameda ef. Pandže, Krka, Toka, Bjelavica i Džeka. Okončanje radova očekuje se u poslijepodnevnim satima.