AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 17.09.2021 u 14:54

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

U ulici Bačići u toku su radovi na izmiještanju priključka DN 100 mm, urađena je veza DN 100/100 mm. Radovi na rekonstrukciji priključka vrše se u ulici Radnička. Izmjena reducir ventila urađena je na uglu ulica Sumbul česma i Bakije sokak. U ulici Čekaluša izvode se radovi na kopanju šahtova i prebacivanju priključaka.

U ulici Zaima Šarca vršeni su radovi na četiri lokacije. U navedenoj ulici tri kvara su popravljena na glavnoj vodovodnoj cijevi a izvršena je i zamjena pasa DN 300 mm.

Blindovanje cijevi DN 100 mm vršeno je na uglu ulica Igmanskih bataljona i Stari drum. Na lokalitetu Rosulje VIII izvođeni su radovi na izradi priključka DN 25/100 mm.  

Kvar na glavnoj cijevi popravljen je u ulicama Bjelavica i Paje sokak a kvarovi na priključcima popravljeni su u ulicama: Senada Čolića, Trešnje, Stari drum, Spasoja Blagovčanina, Vidovci na dvije lokacije. Sanacija iskopa vršena je na više lokacija.