AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 17.09.2021 u 09:08

Radovi na kanalizacionoj mreži za 17. 09. 2021.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Adija Mulabegovića, Hamdije Kreševljakovića, Zavidovička, Hazima Šabanovića, Bulevar Meše Selimovića a čišćenje uličnog kanala za potrebe snimanja vršit će se u ulici Reisa efendije Spahe. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Geteova i Bosanska a ručno čišćenje u ulicama Hrvatin i Hendina. Crpanje septičke jame vršit će se na lokalitetima Mrkovići i Bačići.