AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 16.09.2021 u 15:27

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Zaposlenici Odjeljenja za popravke i rekonstrukciju kanalizacione mreže u ulici Jukićeva danas  planiraju položiti 18 metara fekalnog kanala i 18 metara kišnog kanala DN 300 mm.

 

Radovi na popravci uličnog kanala vršeni su u ulici Boguševac čikma br 9. a u ulici Reisa Fehima Spahe planirane su aktivnosti na otkopavanju poklopca i nivelisanje sa saobraćajnicom.

Jedna ekipa vrši obilazak i dosipanje prokopa.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vrši radove na pročepljenju i čišćenju kanala, slivnika, septičkih jama i drugih pratećih objekata na najavljenim lokalitetima.