AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 15.09.2021 u 14:46

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

U toku su radovi na ugradnji hidranta i izradi veze DN 500 mm na lokalitetu PS “Alipašin most”.

U ulici Zmaja od Bosne, kod Veterinarskog fakulteta, izvode se radovi na izradi veze DN 500/500 mm, položeno je 24 metra cjevovoda. U ulici Čekaluša vršeni su radovi na iskopu za dva šahta i ispiranje cjevovoda.

U ulici Skenderpašina položeno je 20 metara cjevovoda DN 100 mm, izvršena je ugradnja hidranta i urađen ogranak. Izmjena zatvarača izvršena je ulici Mustafe Behmena a radovi su u toku na još jednoj lokaciji navedene ulice.

U ulici Čamila Sijarića vršeno je ispiranje cjevovoda. U ulici Vidovci položeno je 22 metra cjevovoda, radovi se nastavljaju.  

Kvar na glavnoj vodovodnoj cijevi popravljen je u ulici Vreoca a u ulici Mitra Šućura vršeni su radovi na popravci priključka na dvije lokacije. Također, na više lokacija vršena je sanacija iskopa.

U toku su popravke kvarova na vodovodnoj mreži u ulicama: Kasima Hadžića, na uglu ulica 13. Juna i Katera, Banjalučka.