AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 15.09.2021 u 10:08

Za pravac pumpanja Alipašin most – Centar: RADOVI NA UVEZIVANJU DIJELA REKONSTRUISANOG CJEVOVODA

Kao što je i najavljeno, danas se vrše radovi na uvezivanju dijela rekonstruisanog potisnog cjevovoda DN 500 mm za pravac pumpanja Alipašin most - Centar.

Radovi se izvode u sklopu projekta EBRD-a a istovremeno se vrše na lokalitetu ulica Majdanska i Zmaja od Bosne.

 

U toku su radovi u blizini PS „Alipašin most“, gdje se vrši ugradnja hidranta, te na lokalitetu Malta.