AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 15.09.2021 u 09:02

Radovi na kanalizacionoj mreži za 15. 09. 2021.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Velika drveta, Skenderija, Bačevo, Džemala Bijedića i Kundurdžiluk. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Mujkanovića, Majdanska, Geteova i Bosanska. Crpanje septičke jame vršit će se u ulici Devet šehida a sapiranje prokopa u ulicama Gorana Šišića, Fočanska i Trg nezavisnosti.