AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 14.09.2021 u 15:15

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Zaposlenici Odjeljenja za popravke i rekonstrukciju kanalizacione mreže, i danas  planiraju položiti 12 metara fekalnog kanala i 12 metara kišnog kanala DN 300 mm, te jedan kišni priključak. Radovi su u toku.

 

U ulici Debelo Brdo br.39, u toku su radovi na popravci uličnog kanala. U ulici Fočanska planirana je popravka šahta. Jedna ekipa vrši obilazak i dosipanje prokopa.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vrši radove na pročepljenju i čišćenju kanala, slivnika, septičkih jama i drugih pratećih objekata na najavljenim lokalitetima.