AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 14.09.2021 u 10:19

Radovi na kanalizacionoj mreži za 14. 09. 2021.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Tepebašina, Velika aleja, Skenderija, Bačevo, Husrefa Redžića, Džemala Bijedića i Trg nezavisnosti. Čišćenje kanala za potrebe snimanja istog vršit će se u ulici Branilaca Šipa. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Ive Andrića i Sulejmana efendije Musića a ručno čišćenje slivnika u ulicama Mujkanovića, Terzibašina i Balibegovica. Crpanje septičke jame vršit će se u ulicama Ciglanska i Paljevska, crpanje taložnika na Butilama a sapiranje prokopa u ulicama Bulbulina i Asima Ferhatovića.