AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 05.08.2021 u 08:56

Radovi na kanalizacionoj mreži za 05. 08. 2021.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulici Kralja Petra i Mis Irbina. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se noćas u ulicama Sutjeska i Hamze Hume. Crpanje septičke jame vršit će se u ulicama Remze Ahmetovića, Pod bedemom i Nahorevska brda, crpanje separatora u ulicama Safeta Zajke i Hamdije Čemerlića a sapiranje dječijih igrališta vršit će se u ulicama Porodice Ribar, Trg heroja i 24. juna.