AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 04.08.2021 u 20:30

Za pravac pumpanja Alipašin most - Kobilja glava: U TOKU RADOVI NA UVEZIVANJU DIJELA REKONSTRUISANOG CJEVOVODA

U toku su najavljeni i planirani radovi na uvezivanju dijela rekonstruisanog potisnog cjevovoda DN 700 mm, za pravac pumpanja Alipašin most - Kobilja glava. 

Radovi se izvode na lokalitetu ulice Bulevar Meše Selimovića - most preko rijeke Miljacke.

Nadzor nad ovim radovima je Služba za projektovanje i nadzor KJKP ”ViK”d.o.o. Sarajevo, koja je uradila i projekat. 

Također, na ovim poslovima angažovano je i specijalno kombinovano vozilo Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata.